Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisukauppa Loki

- myytävät ja vapaasti ladattavat sarjajulkaisut

Julkaisut aihealueittain

E-julkaisut

Julkaisusarjat


Turun ammattikorkeakoulu
Viestintäpalvelut
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

julkaisutoiminta@turkuamk.fi

Loki on lähtökohtaisesti Open Access -julkaisualusta.
Luonto ja ympäristö
Tuotteita: 89   |   Sivu 1/15   |   « edellinen sivu   |   seuraava sivu »
Antti Kaseva, Jussi Niemi, Markus Mononen, Kimmo Laine, Terhi Ajosenpää, Pekka Alho & Milla Popova
0,00 €

Vakka-Suomeen sijoittuvan Sirppujoen alajuoksu on tulvaherkkää aluetta, jossa ajoittaiset tulvat aiheuttavat haittoja maataloudelle ja jokivarren rakennuksille. Tulvavedet myös huuhtovat maaperästä kiintoainesta ja ravinteita lisäten Sirppujoen kuljettamaa kuormitusta.

Tähän oppaaseen on koottu suosituksia

Lue lisää...

  

Antti Kaseva, Kimmo Laine, Terhi Ajosenpää, Jussi Niemi & Markus Mononen
0,00 €

Biohiilen ja hakkeen käyttöä peltosalaojavesien suodatuksessa pilotoitiin
Uudessakaupungissa vuosina 2018 ja 2019. Tutkimuksen päätavoitteena
oli selvittää biohiilen toimivuutta ravinteiden ja raskasmetallien pidätyksessä.
Pilotoinnilla kerättiin tietoa suodatukseen perustuvan vesienpuhdistusmenetelmän
soveltuvuudesta salaojavesien käsittelyyn käytännön
kenttäolosuhteissa.

Lue lisää...

  

Valtteri Hongisto, Jenni Radun, Ville Rajala, Henna Maula, Jukka Keränen & Pekka Saarinen
0,00 €


Tämä raportti esittää tiivistetyssä muodossa 4-vuotisen julkisen tutkimusprojektin
päätulokset. Tutkimusprojektissa selvitettiin, mitkä tekijät
selittävät ympäristömelun häiritsevyyttä. Projektissa toteutettiin 13 eri
osatutkimusta, joita toteutettiin sekä asuinympäristöissä että laboratoriossa.

Lue lisää...

  

Taru Oksanen
24,00 €
What is meant by environmental marketing? How is it connected to a company’s environmental strategy, and how are the elements of environmental marketing applied to a company’s marketing activities? This publication aims to take a holistic but pragmatic approach to environmental marketing issues. Lue lisää...

  

Erja Alanen & Sirpa Halonen
20,00 €
Tämä työkirja on tarkoitettu viranhaltijan avuksi paikallisen ympäristöterveysohjelman laadinnassa, kehittämisessä ja ympäristöterveyden tilan arvioimisessa. Se on kaksiosainen sisältäen prosessikuvaus- ja arviointiosan sekä indikaattoriosan. Microsoft Excel -muodossa työkirja tarjoaa helppokäyttöisen ja havainnollisen tavan dokumentoida ja kuvata ohjelmallisen suunnittelun toteuttamista ympäristöterveydenhuollossa. Lue lisää...

  

Tuomas Hintikka
8,00 €
Tässä raportissa keskitytään visakoivun teknisiin ominaisuuksiin EN 408 -standardia seuraten sekä luodaan katsaus venäläiseen lujuustutkimusaineistoon. Puuaineksen tiheyttä käsitellään kahdella eri koejärjestelyllä ja osoitetaan visautuneen puun olevan normaalia koivun puuainesta tiheämpää. Lue lisää...

Julkaisun voi ladata veloituksetta.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
  
Tuotteita: 89   |   Sivu 1/15   |   « edellinen sivu   |   seuraava sivu »

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tuotehaku

Suosituimmat julkaisut