Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisukauppa Loki

- myytävät ja vapaasti ladattavat sarjajulkaisut

Julkaisut aihealueittain

E-julkaisut

Julkaisusarjat


Turun ammattikorkeakoulu
Viestintäpalvelut
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

julkaisutoiminta@turkuamk.fi

Loki on lähtökohtaisesti Open Access -julkaisualusta.
Antti Kaseva, Kimmo Laine, Terhi Ajosenpää, Jussi Niemi & Markus Mononen
Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä - Pilotoinnin tulosraportti 2019
Turun ammattikorkeakoulun raportteja 264
42 s., 2020
ISBN: 9789522167590
9789522167590
0,00 €


 

Biohiilen ja hakkeen käyttöä peltosalaojavesien suodatuksessa pilotoitiin
Uudessakaupungissa vuosina 2018 ja 2019. Tutkimuksen päätavoitteena
oli selvittää biohiilen toimivuutta ravinteiden ja raskasmetallien pidätyksessä.
Pilotoinnilla kerättiin tietoa suodatukseen perustuvan vesienpuhdistusmenetelmän
soveltuvuudesta salaojavesien käsittelyyn käytännön
kenttäolosuhteissa.

Tähän raporttiin on koottu pilotoinnin tärkeimmät tulokset sekä käytännön
kokemukset menetelmän toimivuudesta. Tutkimuksen kohteena olleen
biohiili-hakesuodattamon rakenne ja rakentaminen on myös kuvattu
raportissa.

Tulosjulkaisun tarkoituksena on tarjota uutta tietoa biohiili- ja hakesuodattamon
toiminnasta vesiensuojelun toimijoiden, tutkijoiden ja menetelmäkehittäjien
käyttöön.

Selvitys oli osa Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
-hanketta, jota ovat toteuttaneet Turun ammattikorkeakoulu, ProAgria
Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Tmi Heikki Mustonen,
Sirppujoen järjestely-yhtiö ja Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 500 eurolla. Hanke toteutti
osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia,
joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Rahoitusta on
saatu lisäksi Uudenkaupungin Vesi Oy:ltä ja Salaojituksen tukisäätiöltä.

(pdf-tiedosto, 8,79 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta.

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


  

« Palaa edelliselle sivulle

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tuotehaku

Suosituimmat julkaisut