Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisukauppa Loki

- myytävät ja vapaasti ladattavat sarjajulkaisut

Julkaisut aihealueittain

E-julkaisut

Julkaisusarjat


Turun ammattikorkeakoulu
Viestintäpalvelut
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

julkaisutoiminta@turkuamk.fi

Loki on lähtökohtaisesti Open Access -julkaisualusta.
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
Musiikkihyvinvointia! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristössä
Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 120
238 s., 2019
ISBN: 9789522167118
9789522167125
0,00 €


Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista. Ihminen on kulttuurin kokija ja toimija kulttuurisin tarpein ja oikeuksin, joiden toteutumista voidaan kutsua kulttuurihyvinvoinniksi. Kulttuurihyvinvointi voi olla sekä yksilöllinen tai yhteisöllinen kokemus: kulttuuri ja taide lisäämässä hyvinvointia tai yhteydessä hyvinvointiin.

Tämä julkaisu kuvaa sairaala- ja hoivamusiikkityötä: Mitä se on ja millaiseen teoreettiseen ja pedagogiseen taustaan se kiinnittyy? Kulttuurin hyvinvointia tukevat merkitykset voivat läpäistä koko ihmisen elämänkaaren ja ilmentyä jokaisen omassa taidesuhteessa – omassa musiikkisuhteessa. Tähän kytkeytyy se hyvinvointityö, jota tekevät muun muassa sairaala- ja hoivamuusikot.

Musiikkihyvinvointi on ilmiö, jossa musiikki ja sen äärellä oleminen kantavat tai välittävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia. Se on ihmisen merkityksellistä toimintaa tai kokemuksia musiikin parissa. Riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan jokainen voi olla musiikillinen henkilökohtaisiin ydinkokemuksiin ulottuvalla perustavanlaatuisella tavallaan. Musiikki kuuluu kaikille: voidaan puhua hyvinvoinnista musiikissa, musiikilla tai musiikista, ja kehittyvästä musiikkihyvinvointialasta. Musiikkihyvinvointialaa kehitetään tutkimuksen, moniammatillisen työn ja innovatiivisten toimintatapojen kautta, kriittisiä näkökulmia unohtamatta.

Julkaisussa kymmenen Turun Taideakatemian yhteisömuusikkokoulutuksesta valmistunutta sairaala- ja hoivamuusikkoa kirjoittavat kokemuksistaan ja havainnoistaan omaan työskentelyynsä liittyen. Näiden inspiroivien käytännön näkökulmien lisäksi musiikkihyvinvointityön teoreettis-pedagogista pohjaa taustoittavat kolme alan tutkijaa, kehittäjää ja kouluttajaa.

(pdf-tiedosto, 7,04 MB)

Julkaisun voi ladata veloituksetta.

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


  

« Palaa edelliselle sivulle

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tuotehaku

Suosituimmat julkaisut